mag.a Zalka Kuchling, podpredsednica

Kuchling ZalkaZalka Kuchling se je rodila 5. avgusta 1961 zakoncema Mariji in Janezu Kuchling v Celovcu. Otroštvo in mladost je preživela v krogu velike družine (7 sester in treh bratov) na majhni kmetiji v Štriholčah pri Velikovcu. Dvojezično ljudsko šolo je obiskovala na domačih Želinjah; po obisku LŠ je 4 leta obiskovala Slovensko gimnazijo v Celovcu in je bivala je v Mohorjevem dijaškem domu. Po štirih letih gimnazije se je odločila za obisk triletne gospodinjske šole v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Ko je zaključila to šolo, je nadaljevala svoje šolanje v Linzu, kjer je po dveh letih naposled maturirala. V Linzu se je seznanila mdr. tudi s francoščino, jezikom, ki je zanjo postal pozneje zelo pomemben. Po maturi se je odločila za študij francoščine in nemščine na celovški univerzi.

Svoje prve izkušanje kot mlada profesorica je naredila v Vošperku, leta 1990 pa je prišla kot profesorica francoščine in nemščine na Slovensko gimnazijo, kjer poučuje tudi danes. Od leta 1998 dalje je mati samohranilka svoji hčerki Mirjam. Živita v Štriholčah. Važno je zanjo vedno bilo prosvetno delo v Velikovcu in okolici. Od 18. leta dalje do leta 2006 je bila aktivna v domačem prosvetnem društvu „Lipa“ v Velikovcu, najprej kot tajnica, pozneje več let kot predsednica. Po 100-letnici društva se je posvetila v vedno večji meri narodnostni in deželni politiki in zato oddala predsedstvo prosvetnega društva. Od leta 2004 je aktivna v politiki Zelenih na Koroškem, kjer je namestnica deželnega govornika Zelenih, govornica za narodnostna vprašanja in govornica za izobrazbo zelene stranke na Koroškem.