mag.a Zalka Kuchling, podpredsednica

Kuchling ZalkaZalka Kuchling se je rodila 5. avgusta 1961 zakoncema Mariji in Janezu Kuchling v Celovcu. Otroštvo in mladost je preživela v krogu velike družine (7 sester in treh bratov) na majhni kmetiji v Štriholčah pri Velikovcu. Dvojezično ljudsko šolo je obiskovala na domačih Želinjah; po obisku LŠ je 4 leta obiskovala Slovensko gimnazijo v Celovcu in je bivala je v Mohorjevem dijaškem domu. Po štirih letih gimnazije se je odločila za obisk triletne gospodinjske šole v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Ko je zaključila to šolo, je nadaljevala svoje šolanje v Linzu, kjer je po dveh letih naposled maturirala. V Linzu se je seznanila mdr. tudi s francoščino, jezikom, ki je zanjo postal pozneje zelo pomemben. Po maturi se je odločila za študij francoščine in nemščine na celovški univerzi.

Svoje prve izkušanje kot mlada profesorica je naredila v Vošperku, leta 1990 pa je prišla kot profesorica francoščine in nemščine na Slovensko gimnazijo, kjer poučuje tudi danes. Od leta 1998 dalje je mati samohranilka svoji hčerki Mirjam. Živita v Štriholčah. Važno je zanjo vedno bilo prosvetno delo v Velikovcu in okolici. Od 18. leta dalje do leta 2006 je bila aktivna v domačem prosvetnem društvu „Lipa“ v Velikovcu, najprej kot tajnica, pozneje več let kot predsednica. Po 100-letnici društva se je posvetila v vedno večji meri narodnostni in deželni politiki in zato oddala predsedstvo prosvetnega društva. Od leta 2004 je aktivna v politiki Zelenih na Koroškem, kjer je namestnica deželnega govornika Zelenih, govornica za narodnostna vprašanja in govornica za izobrazbo zelene stranke na Koroškem. Od leta 2013 naprej ima Kuchling mandat kot dešelnozborska poslanka, januarja 2015 pa je prevzela vodenje Slovenske gimnazije.